Tổng hợp và đặc trưng tính chất điện, điện hóa của màng graphene pha tạp đồng clorua

  • Cao Thị Thanh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Văn Trình, Nguyễn Văn Chúc
  • Phan Nguyễn Đức Dược
  • Nguyễn Duy Long
  • Cao Tuấn Anh
  • Nguyễn Xuân Nghĩa
  • Trần Đại Lâm
  • Phan Ngọc Minh, Nguyễn Văn Chúc*
  • Elena D. Obraztsova
Từ khóa: điện, điện hóa, graphene pha tạp CuCl

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các màng mỏng vật liệu graphene (Gr) pha tạp đồng clorua (CuCl) đã được chế tạo trên đế đồng (Cu) bằng phương pháp lắng đọng hóa học pha hơi (CVD) ở nhiệt độ 1000oC trong môi trường hỗn hợp các khí (Ar, H2 và CH4) kết hợp với phương pháp ủ nhiệt ở 220o
C để hóa hơi bột CuCl...

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiographies##

Cao Thị Thanh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Văn Trình, Nguyễn Văn Chúc

Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Phan Nguyễn Đức Dược

Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Duy Long

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cao Tuấn Anh

Trường Đại học Tân Trào

Nguyễn Xuân Nghĩa

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trần Đại Lâm

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Phan Ngọc Minh, Nguyễn Văn Chúc*

Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Elena D. Obraztsova

Viện Vật lý Đại cương A.M. Prokhorov, Nga

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-27