Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng giải pháp đảm bảo tính bí mật và quyền riêng tư dựa trên Blockchain sử dụng công nghệ mật mã Tải xuống tải PDF