Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên chó và sự tiềm ẩn nguy cơ truyền lây của chúng sang người Tải xuống tải PDF