So sánh các phương pháp chẩn đoán và phân lập virus gây bệnh giảm bạch cầu trên mèo (Feline panleukopenia virus)

  • Lê Văn Hùng
  • Lê Huỳnh Thanh Phương
  • Nguyễn Thị Yến
  • Ngô Thị Hạnh
  • Nguyễn Quang Hưng
  • Bùi Quang Huy
  • Nguyễn Thị Ngọc
Từ khóa: Chẩn đoán, virus gây giảm bạch cầu mèo, phân lập virus, hiệu giá virus

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh, lựa chọn phương pháp chẩn đoán và phân lập virus gây bệnh giảm bạch cầu mèo (Feline panleukopenia virus). Kết quả nghiên cứu cho thấy, kỹ thuật PCR có độ nhạy, chính xác cao hơn phương pháp ELISA (47,06% so với 40,20%). Tuy nhiên, thời gian chẩn đoán của phương pháp này dài hơn so với ELISA. Virus có khả năng nhân lên trên môi trường tế bào CRFK và gây bệnh tích điển hình (các tế bào co cụm và bong tróc khỏi bề mặt chai nuôi cấy). Bệnh tích tế bào xuất hiện sớm sau 4 giờ nuôi cấy và sau 32 giờ các tế bào bị phá hủy và bong tróc khỏi bề mặt chai nuôi cấy. Hiệu giá virus của các chủng đạt giá trị cao nhất sau 32 giờ nuôi cấy và kéo dài khoảng 4 giờ (TCID50/25µl dao động trong khoảng 108 đến 1011).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học