Khảo sát bệnh tích trên phổi, gan, dạ dày và ruột của chó mắc bệnh Ca- rê

  • Phạm Diệu Anh
  • Trần Thị Thảo
  • Nguyễn Khánh Thuận
  • Đặng Thị Thắm
  • Lê Bình Minh
  • Trần Thị Kiều Trinh
  • Phạm Minh Thư
Từ khóa: chó, CDV, bệnh tích, thành phố Cần Thơ

Tóm tắt

10 con chó mắc bệnh Ca-rê đã được mổ khám tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 1 đến tháng 8/2020 nhằm đánh giá mức độ tổn thương của phổi, gan, dạ dày và ruột của chó mắc bệnh. Kết quả mổ khám cho thấy, chó nhiễm bệnh Ca-rê có những bệnh tích như sau: viêm phế quản (70%), phổi xung huyết, xuất huyết (60%), gan hóa xám và ổ hoại tử (30%); ruột viêm, xuất huyết (100%), dạ dày viêm, xuất huyết, đầy khí (50%); gan sưng, xuất huyết, hoại tử (60%). Sau khi quan sát bệnh tích đại thể, tiến hành cắt lấy bệnh phẩm, cố định bằng formol 10%, làm tiêu bản vi thể theo quy trình phòng thí nghiệm và nhuộm theo phương pháp H&E, đọc kết quả dưới kính hiển vi quang học ở độ phóng đại X40 và X100 để đánh giá mức độ tổn thương của tế bào tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh tích vi thể của phổi bao gồm xung huyết, xuất huyết xuất hiện ở chó với tỷ lệ 100%, ổ hoại tử trên phổi chiếm 75%, thâm nhiễm tế bào viêm 100%. Chó mắc bệnh Ca-rê có nhu mô gan bị xung huyết (87,5%), xuất huyết (50%), hoại tử (50%) và thâm nhiễm tế bào viêm (100%). Ở dạ dày cũng xuất hiện bệnh tích vi thể như xung huyết, xuất huyết, hoại tử tế
bào và thâm nhiễm tế bào viêm với tỷ lệ lần lượt là 50%; 87,5%; 75%; 62,5%. Bệnh tích vi thể trên ruột phổ biến là xuất huyết và hoại tử (87,5%), thâm nhiễm tế bào viêm (100%).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15
Chuyên mục
Nghiên cứu khoa học