Bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam

  • Nguyễn Thanh Tùng
Từ khóa: An sinh xã hội, lao động phi chính thức, Việt Nam.

Tóm tắt

Nhiều nghiên cứu về lao động phi chính thức ở Việt Nam trong thời gian qua đã chỉ ra, lực lượng lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, góp phần lấp đầy khoảng trống thiếu hụt việc làm và thu nhập. Tuy vậy, các chính sách an sinh xã hội vẫn chưa bao phủ lên số đông người lao động làm việc tại khu vực kinh tế phi chính thức. Để làm rõ hơn những vấn đề về an sinh xã hội của nhóm lao động trong khu vực phi chính thức, bài viết đưa ra quan niệm về an sinh xã hội lao động phi chính thức, phân tích thực trạng và những rào cản bảo đảm an sinh xã hội đối với nhóm lao động này ở Việt Nam hiện nay, từ đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15