Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc về quân sự, dự báo tới năm 2030, tác động và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  • Nguyễn Xuân Cường
  • Nguyễn Hồng Quân
Từ khóa: Cạnh tranh chiến lược, Mỹ - Trung Quốc, quân sự, Việt Nam.

Tóm tắt

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gần đây đã leo thang trên hầu hết các lĩnh vực. Chính quyền Donald Trump thúc đẩy cạnh tranh về thương mại, công nghệ, đưa ra chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Tiếp đó, chính quyền kế nhiệm Joe Biden đã thông qua chiến lược An ninh Quốc gia và chiến lược Quốc phòng Mỹ năm 2022, đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiềm chế, ngăn chặn sự phát triển, bao vây chiến lược đối Trung Quốc, hạn chế các doanh nghiệp Mỹ làm việc với các đối tác Trung Quốc về kỹ thuật cao. Các điểm nóng địa chính trị áp sát Trung Quốc. Trung Quốc cũng đưa ra Ý tưởng phát triển toàn cầu (GDI) và Ý tưởng an ninh toàn cầu (GSI),… không ngừng hiện đại hóa quân sự. Bài viết1 phân tích cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc về quân sự hiện nay, dự báo tới năm 2030, đồng thời nêu lên những tác động đối với thế giới, khu vực và đối sách của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-15