Phát triển kinh tế ban đêm của Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

  • Hà Thị Hồng Vân
  • Nguyễn Diệu Hương
Từ khóa: Kinh tế ban đêm, phát triển, Trung Quốc, Việt Nam.

Tóm tắt

Kinh tế ban đêm hiện nay ở Trung Quốc đang có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước này. Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách cả ở cấp trung ương lẫn cấp địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế ban đêm. Kinh tế ban đêm ở nước này hiện nay có quy mô phát triển ngày càng lớn, khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, các vấn đề nổi cộm như an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường vẫn đang cần được giải quyết một cách mạnh mẽ và triệt để hơn nữa. Thông qua việc tìm hiểu sự phát triển kinh tế ban đêm ở Trung Quốc, chúng ta thấy, đây là một động lực mới để phát triển kinh tế. Việt Nam cũng nên đưa ra các biện pháp chính sách phù hợp để có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế ban đêm cho đất nước mình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-13