Quay trở lại chi tiết bài viết Sự tham gia của người dân vào các tổ chức cộng đồng ở nông thôn hiện nay Tải xuống tải PDF