Quay trở lại chi tiết bài viết Sự du nhập, phát triển và ý nghĩa của Phật giáo Trung Quốc ở Thuận Hoá vào các thế kỷ XVII-XVIII Tải xuống tải PDF