Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia Tải xuống tải PDF