Quay trở lại chi tiết bài viết Cân bằng trong quan hệ với các nước lớn: từ lý thuyết tới thực tiễn Tải xuống tải PDF