Ngôn ngữ thơ lục bát Bùi Giáng

  • Nguyễn Quốc Khánh
Từ khóa: Bùi Giáng, lục bát, ngôn ngữ thơ

Tóm tắt

Sự độc đáo, kì lạ, trong thơ lục bát của Bùi Giáng là một hiện tượng rất thú vị trên thi
đàn. Thơ Bùi Giáng vẫn mang dáng dấp của ngôn ngữ đời thường, ông là một trong những nhà thơ
đưa nhiều khẩu ngữ vào thơ lục bát. Bùi Giáng sử dụng các thủ pháp dân gian như: nói lái, chơi
chữ, láy, điều này tạo nên ngôn ngữ giễu nhại trong các bài thơ lục bát của ông. Là người đọc và
dịch nhiều sách về triết học nên sáng tác của ông cũng chịu ảnh hưởng của nhân sinh quan triết
học. Triết lý Phật giáo, triết lý hiện sinh đậm đặc trong thơ lục bát Bùi Giáng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO