Yếu tố tác động đến sự hòa nhập xã hội của sinh viên Công giáo

  • Vũ Thị Hà
Từ khóa: Hòa nhập xã hội, sinh viên Công giáo, yếu tố tác động.

Tóm tắt

Sinh viên Công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội là một bộ phận giáo dân, chủ yếu đến từ các
tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Họ phải rời xa môi trường sống quen thuộc để sống và học tập ở
môi trường xã hội mới. Quá trình hòa nhập xã hội của họ chịu tác động của nhiều yếu tố: môi
trường xã hội; chủ trương của giáo hội; giáo luật và cơ chế giám sát tự thân; đồng đạo và cơ chế
giám sát của cộng đồng. Đây là những tác nhân thúc đẩy mỗi sinh viên kiến tạo cho mình một
chiến lược sống mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-22
Chuyên mục
BÀI BÁO