ĐÔNG Y VIỆT NAM THỜI PHÁP THUỘC (TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NĂM 1945)

  • Mai Thị Mỹ Vị
Từ khóa: Đông y, chính sách y tế, thời Pháp thuộc, nửa đầu thế kỷ XX

Tóm tắt

Trong thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945), hệ thống Tây y được bảo hộ, y học cổ truyền của Việt Nam bị chính quyền thuộc địa không ngừng hạn chế và tìm cách loại bỏ. Tuy nhiên, y học cổ truyền, hay còn gọi là Đông y, vẫn được người dân tín nhiệm và đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích sử liệu và cách tiếp cận của lịch sử y tế để tìm hiểu tình hình hoạt động Đông y dưới thời Pháp thuộc. Đặc biệt là hoạt động Đông y dưới tác động của những chính sách, quy định về y tế được ban hành của chính quyền thuộc địa Pháp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-16
Chuyên mục
SỬ HỌC - DÂN TỘC - TÔN GIÁO