Tổng hợp hạt nhân: Nguồn năng lượng của tương lai

  • Cao Chi
Từ khóa: Tổng hợp hạt nhân, năng lượng

Tóm tắt

Các nhà vật lý hạt nhân đã tiến đến gần thời điểm có thể chế ngự một nguồn năng lượng sạch hầu như vô tận - năng lượng tổng hợp hạt nhân trong tương lai gần (2030-2035). Phản ứng tổng hợp hạt nhân đang được xem là nguồn năng lượng của tương lai khi mà nó có thể giải quyết đồng thời hai vấn đề nóng của nhân loại: biến đổi khí hậu và bảo đảm năng lượng bền vững trong nhiều triệu năm.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Cao Chi

Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KH&CN NƯỚC NGOÀI