VABIOTECH - 20 năm một chặng đường phát triển

  • Đỗ Tuấn Đạt
Từ khóa: VABIOTECH, 20 năm xây dựng và phát triển

Tóm tắt

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất kinh doanh. Nhiều sản phẩm của Công ty đã được sử dụng rộng rãi trong nước và xuất khẩu, như vắc xin viêm gan A, vắc xin viêm não Nhật Bản…, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Đỗ Tuấn Đạt

Chủ tịch VABIOTECH

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO