EVNSOLAR: Giải pháp công nghệ giúp phát triển điện mặt trời mái nhà hiệu quả

  • Nguyễn Khánh Toàn
Từ khóa: EVNSOLAR, phát triển điện mặt trời mái nhà

Tóm tắt

Trong bối cảnh phát triển các nguồn điện tập trung gặp nhiều khó khăn, điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với công nghệ và chi phí lắp đặt ngày càng hiện đại và có xu hướng giảm - đã trở thành xu thế tất yếu trong quá trình đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội. Với mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ĐMTMN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nghiên cứu và phát triển thành công giải pháp EVNSOLAR, giúp cung cấp dịch vụ toàn diện cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh ĐMTMN, góp phần hình thành thị trường điện mặt trời minh bạch, bền vững.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO