IPPLATFORM - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

  • CM
Từ khóa: IPPLATFORM, sở hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ

Tóm tắt

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPLATFORM) do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đến năm 2020. IPPLATFORM đang được VIPRI vận hành, cho phép doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí tại địa chỉ www.ipplatform.gov.vn đã hỗ trợ hiệu quả cho việc tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

CM

Tạp chí KH&CN VN

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO