Vắc-xin - “vũ khí” giúp loài người chống đại dịch COVID-19

  • Hồ Anh Sơn
Từ khóa: Vắc-xin - vũ khí, chống đại dịch COVID-19

Tóm tắt

Trong nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 mà cả thế giới đang tiến hành, việc phát triển vắc-xin hiệu quả để chống lại coronavirus là vô cùng quan trọng và mang tính khả thi duy nhất để gây khả năng miễn dịch cho cộng đồng.
Trong bài viết này, tác giả điểm lại một cách tổng quan những lợi ích của vắc-xin COVID-19, đồng thời phân tích khái quát về các giai đoạn thử nghiệm vắc-xin và tiến trình cấp phép sử dụng vắc-xin. Tính đến cuối tháng 12/2020, đã có ít nhất 64 loại vắc-xin đang trải qua các thử nghiệm lâm sàng, 18 loại đang được nghiên cứu giai đoạn cuối, 5 loại được cấp phép sử dụng hạn chế, 3 loại đã được cấp phép sử dụng rộng rãi và ít nhất 85 loại đang được thử nghiệm tiền lâm sàng.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Hồ Anh Sơn

Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự, Học viện Quân y

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO