Một số vấn đề về phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

  • Nguyễn Hồng Quân, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thái, Phạm Phú Trường
Từ khóa: cách mạng công nghiệp, kinh tế tuần hoàn

Tóm tắt

Phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) đã và đang trở thành xu hướng của các quốc gia, nhất là khi nguồn tài nguyên trên thế giới ngày càng cạn kiệt. Bài viết dưới đây chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển KTTH trên thế giới, một số lĩnh vực tiềm năng áp dụng ở Việt Nam trong thời gian tới cũng như những điều kiện cần thiết để thúc đẩy nền KTTH ở nước ta.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Hồng Quân, Đặng Thương Huyền, Jason Nguyễn, Jasmine Hà, Phan Đức Thái, Phạm Phú Trường

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ