Startup Việt 2020: Thích ứng - chuyển đổi - bứt phá

  • Nhóm PV
Từ khóa: Startup Việt 2020, Thích ứng, chuyển đổi, bứt phá

Tóm tắt

Năm 2020, GDP của Việt Nam tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ gần đây, nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây là một thành công lớn, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Có được thành tựu này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trong bối cảnh mới, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (Startup) Việt đã “thích ứng” để “chuyển đổi” và “bứt phá”...

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Nhóm PV

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
CHÀO XUÂN 2021