Cần xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá cho KH&CN.

  • Thiên Hà
Từ khóa: đột phát, xây dựng cơ chế

Tóm tắt

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2020, KH&CN đã có nhiều thành tích nổi bật, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Downloads

Download data is not yet available.

##submission.authorBiography##

Thiên Hà

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-02-18
Chuyên mục
CHÀO XUÂN 2021