Quay trở lại chi tiết bài viết Khung năng lực cho cán bộ nghiên cứu trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Việt Nam Tải xuống tải PDF