Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí của Trường Đại học Lạc Hồng

Địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.953.373

Email: jslhu@lhu.edu.vn