XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI RUTIN VÀ HEDERACOSIDE C TRONG SIRO TRỊ HO TỪ CAO CHIẾT LÁ THƯỜNG XUÂN (HEDERA HELIX L. ARALIACEAE)

HEDERA HELIX L. ARALIACEAE

  • Võ Văn Lệnh
Từ khóa: Thường xuân, rutin, hederacoside C, HPLC.

Tóm tắt

Thường xuân (Hedera helix L.) là một loài thực vật thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae) có nguồn gốc từ vùng ôn đới. Cao chiết Thường xuân có tác dụng điều trị ho và viêm đường hô hấp nhờ thành phần chính là các flavonoid và saponin[1]. Đề tài xây dựng quy trình định lượng đồng thời rutin và hederacoside C (HdC) trong siro trị ho từ cao chiết Thường xuân. Quy trình được thẩm định tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ chính xác và độ đúng theo hướng dẫn của ICH (International Conference on Harmonization). Từ đó, ứng dụng quy trình phân tích để kiểm tra chất lượng các chế phẩm chứa cao lá Thường xuân trên thị trường và các nguồn nguyên liệu lá Thường xuân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết