Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ DINH DƯỠNG LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CÂY LAN KIM TUYẾN ANOECTOCHILUS ORDEANUS JENNINGS TRỒNG BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY CANH Tải xuống tải PDF