NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC DỊCH CHIẾT ETHYL ACETAT CỦA THÂN RỄ NGẢI BÚN

Rhizoma Boesenbergiae panduratae

  • Hoàng Đức Thuận
  • Nguyễn Thị Như Quỳnh
Từ khóa: Ngải bún, Boesenbergia pandurata, pinocembrin, isopanduratin A.

Tóm tắt

Ngải bún là loài thuộc họ Gừng, phân bố nhiều ở các tỉnh miền tây Việt Nam, được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc dân gian để điều trị bệnh. Thân rễ Ngải bún chứa nhiều hợp chất flavonoid có nhiều hoạt tính sinh học như ngăn ngừa ung thư tụy, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa. Đề tài tiến hành nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ của Ngải Bún thu hái tại tỉnh Long An, Việt Nam. Đề tài sử dụng phương pháp chiết phân bố lỏng-lỏng để thu được dịch ethyl acetat, sau đó sử dụng sắc ký cột để phân lập các hợp chất và cấu trúc các hợp chất được xác định bằng phương pháp UV-Vis, MS, NMR kết hợp dữ liệu phổ từ tài liệu tham khảo. Kết quả từ dịch chiết ethyl acetat của thân rễ Ngải bún phân lập được 2 flavonoid là isopanduratin A và pinocembrin.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết