NGHIÊN CỨU HỢP CHẤT FLAVONOID TỪ CAO ETHYL ACETAT CHIẾT TỪ CÂY LÁ ĐẮNG (VERNONIA AMYGDALINA DELILE) MỌC Ở ĐỒNG NAI

STUDY ON FLAVONOIDS OF ETHYL ACETATE EXTRACT FROM VERNONIA AMYGDALINA DELILE IN DONG NAI

  • Đinh Diệu Quyên
  • Hoàng Thúy Hiền
  • Đoàn Văn Viên
  • Ngô Văn Cường
Từ khóa: Lá đắng, Vernonia amygdalina, flavonoid, apigenin, luteolin

Tóm tắt

Lá của Vernonia amygdalina Delile, mọc ở Đồng Nai, Việt Nam (tên bản ngữ là “Lá đắng”. Theo dân gian, chúng được dùng chữa giun sán, sốt rét, nhuận tràng và điều trị vết thương). Khoảng 5 kg lá khô này đã được chiết ngấm kiệt với cồn 70%. Cao cồn toàn phần thu được được lắc phân bố với các dung môi tăng dần độ phân cực như n-hexan; cloroform; ethyl acetat và n-butanol. Các nghiên cứu định tính hóa học từ cao chiết ethyl acetat cho thấy có anthranoid, flavonoid, chất khử, polyphenol và các chất saponin. Sau đó, dịch chiết ethyl acetat này được tách qua sắc ký cột và thu được hai hợp chất VA-1 và VA-2. Các chất này đã được xác định cấu trúc hóa học bằng cách so sánh dữ liệu MS và dữ liệu phổ NMR của chúng với dữ liệu được công bố trên các tạp chí khoa học, VA-1 và VA-2 đã được xác định tương ứng là apigenin và luteolin.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-15
Chuyên mục
Bài viết