Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS ĐỀ KHÁNG METHICILLIN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2018 Tải xuống tải PDF