NGHIÊN CỨU THU NHẬN CHẤT MÀU TỰ NHIÊN TỪ HẠT MÀU ĐIỀU (BIXA ORELLANA L.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY

Reseach on receiving natural colorant from annatto seeds (Bixa Orellana L.) by extraction method

  • Phan Kim Anh
Từ khóa: Hạt màu điều, bixin, chất màu tự nhiên; trích ly.

Tóm tắt

Màu điều hay điều nhuộm là một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ, được biết đến
như là một loại cây có những hoạt tính sinh học đáng quý, đặc biệt là hạt từ trái màu điều có màu đỏ cam với 2 thành
phần chính là bixin và norbixin. Hạt điều màu được chiết tách bằng phương pháp trích ly với dung môi-nước với nồng
độ ethanol là 80o; tỉ lệ nguyên liệu/dung môi: 1/18 (g/mL); nhiệt độ trích ly: 800C với thời gian trích ly là 120 phút.
Cao màu sau khi đuổi dung môi sẽ được đem phối trộn với chất mang với tỉ lệ chất mang/cao màu là 1/10 (g/ml) và
đem sấy ở 70 oC để thu bột màu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-06
Chuyên mục
Bài viết