NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MỨT CÀ CHUA BI (SOLANUM LYCOPERSICUM VAR. CERASIFORME)

Study on Factors Effect on the Quality of Cherry Tomato Jam (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

  • Nguyễn Thái Thanh Trúc
  • Phan Kim Anh
  • Phan Thành Đạt
Từ khóa: mứt, cà chua bi, CaCl2, sấy, độ cứng

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng sản phẩm mứt cà chua bi bao
gồm: nồng độ CaCl2, thời gian ngâm CaCl2, tỷ lệ đường, thời gian rim mứt, nhiệt độ và thời gian sấy. Kết quả cho thấy sản
phẩm mứt thu được tốt nhất khi ngâm cà chua bi trong dung dịch CaCl2 ở nồng độ 1% trong 2 giờ, tỷ lệ đường phối trộn là
55%, thời gian rim mứt là 45 phút và tiến hành sấy ở nhiệt độ 65o
C trong 3 giờ. Độ cứng của sản phẩm mứt cà chua bi được
đo bằng phương pháp TPA là 19.38 (N).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-03
Chuyên mục
Bài viết