Quay trở lại chi tiết bài viết TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT FLAVONOID TỪ BÌM BA RĂNG (MERREMIA TRIDENTATA L., CONVOLVULACEAE) Tải xuống tải PDF