NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP CARPAIN TỪ LÁ ĐU ĐỦ (CARICA PAPAYA CARICACEAE)

  • Nguyễn Việt Đức
Từ khóa: carpain, đu đủ, kháng khuẩn

Tóm tắt

Bằng sắc ký cột nhanh, 200 mg hợp chất CP1 được phân lập từ 8 kg lá Đu đủ. Sau khi tách và tinh chế bằng sắc
ký, dựa trên sắc ký lớp mỏng, MS, NMR, cấu trúc hợp chất CP1 đã được xác định. CP1 là carpain – một alkaloid chính trong
lá Đu đủ với hoạt tính sinh học quan trọng. Thử hoạt tính kháng khuẩn cho thấy kết quả kháng khuẩn tốt của cả cao alkaloid
toàn phần và alkaloid chính. Carpain được xác định là có hoạt tính kháng khuẩn đối với các vi khuẩn gây bệnh thường gặp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-02
Chuyên mục
Bài viết