Liên hệ

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 375476506 - 703, 713
Email: tapchiktkd_ueb@vnu.edu.vn / anntt@vnu.edu.vn
Website: https://js.vnu.edu.vn/EAB

Liên hệ tòa soạn

Nguyễn Thị Thục An
Thư ký Tòa soạn
Điện thoại 0944718484

Hỗ trợ liên hệ

Đậu Kiều Ngọc Anh
Điện thoại 0917782404