CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN DU LỊCH XANH Ở VIỆT NAM

  • Nguyễn Đình Thanh
  • Nguyễn Thị Thuỳ Vinh
Từ khóa: Hành vi lựa chọn, Hành vi tiêu dùng xanh, Yếu tố ảnh hưởng, Du lịch xanh

Tóm tắt

Hành vi lựa chọn điểm đến du lịch là một trong những vấn đề cốt lõi và quan trọng của hành vi tiêu dùng du lịch. Trong những năm gần đây, du lịch xanh đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của khách du lịch. Bài viết xác định những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn du lịch xanh nhằm có những giải pháp phù hợp thúc đẩy tiêu dùng xanh trong du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nghiên cứu thu thập 315 mẫu khảo sát là khách du lịch trong nước đã đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ở những điểm đến du lịch xanh, khách sạn và khu nghỉ dưỡng xanh tại Việt Nam theo cách thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả từ nghiên cứu định lượng sử dụng hệ phương trình cấu trúc (SEM) chỉ ra rằng nhận thức về biến đổi khí hậu, nhận thức về du lịch xanh, nhu cầu dịch vụ du lịch xanh, thái độ bảo vệ môi trường và ý định tham gia du lịch xanh có ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn du lịch xanh của khách du lịch ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-16