Nét đẹp phong tục ba ngày Tết Cả của người Việt trong thơ ca trung đại Việt Nam

  • Trần Thị Kim Thu
Từ khóa: Phong tục; Tết Cả; Thơ ca trung đại; Khai xuân; Chúc Tết; Chơi xuân

Tóm tắt

Các thành tố văn hóa dân gian đã trở thành một phần chất liệu quý giá trong sáng tác thơ ca trung đại. Với hướng tiếp cận văn học từ văn hóa, bài viết tổng hợp, phân tích, bàn luận về một số phong tục diễn ra trong ba ngày Tết Cả - Tết Nguyên Đán dân tộc như khai xuân, chúc Tết, chơi xuân qua một số thi ca trung đại tiêu biểu. Bên cạnh bức tranh phong tục sinh động và ý nghĩa, các tác phẩm còn ẩn chứa những tâm sự thầm kín của nhà thơ về sự đổi thay của thời cuộc cùng với mong ước một đời sống tốt đẹp hơn. Bài viết góp phần khai thác, nhấn mạnh nét đẹp văn hóa Tết dân tộc, đồng thời nâng cao sự hiểu biết và năng lực cảm thụ thơ ca trung đại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-09