Quay trở lại chi tiết bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành mô hình “Dân vận khéo” ở Việt Nam hiện nay Tải xuống tải PDF