Diện mạo của văn học dịch Việt Nam tại Đài Loan từ năm 1990 đến nay

  • Trang Trịnh Thùy
Từ khóa: văn học Việt Nam, dịch thuật, Đài Loan, ảnh hưởng

Tóm tắt

Văn học Việt Nam được dịch thuật và giới thiệu ở nước ngoài đóng vai trò tích
cực trong việc quảng bá nền văn chương quốc gia ra thế giới. Bài viết dựa trên những nghiên
cứu thực tế cùng những tư liệu thu thập được từ nhiều nguồn sách, báo, tạp chí và mạng
internet, trình bày diện mạo của văn học Việt Nam tại Đài Loan qua những tác phẩm được dịch
và giới thiệu tới Đài Loan từ 1990 cho đến nay. Qua phân tích cho thấy, diện mạo của văn học
Việt Nam tại Đài Loan nhìn chung còn khá hạn chế về dịch thuật, đề tài, nội dung và tính thị
trường của tác phẩm đối với xã hội và độc giả Đài Loan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-14
Chuyên mục
Bài viết