Quay trở lại chi tiết bài viết Một số rào cản đối với vị thành niên nữ dân tộc thiểu số trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) Tải xuống tải PDF