Một số rào cản đối với vị thành niên nữ dân tộc thiểu số trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

  • Lê Thị Đan Dung
Từ khóa: sức khỏe sinh sản, dịch vụ sức khỏe sinh sản, vị thành niên, Lai Châu

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 3(114) 2021

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-31
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU