Một số rào cản đối với vị thành niên nữ dân tộc thiểu số trong việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghiên cứu ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

  • Lê Thị Đan Dung
Từ khóa: sức khỏe sinh sản, dịch vụ sức khỏe sinh sản, vị thành niên, Lai Châu

Tóm tắt

Bài nghiên cứu đăng trên Nghiên cứu Con người số 3(114) 2021

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-05-31
Chuyên mục
CÁC BÀI NGHIÊN CỨU