Quay trở lại chi tiết bài viết Con người - Một chỉnh thể, một yếu tố tổng hợp của hệ thống xã hội Tải xuống tải PDF