Quay trở lại chi tiết bài viết Quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức xã hội ở cơ sở trong quản lí phát triển xã hội: nhìn từ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nông thôn Tải xuống tải PDF