12. ĐỘ CHÍNH XÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BẰNG TƯ LIỆU CHỤP ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV)

  • Thuận Nguyễn Đức
  • Quỳnh Nguyễn Tiến
Từ khóa: Máy bay không người lái (UAV); Bản đồ; Độ cao; Tham số máy ảnh

Tóm tắt

Máy bay không người lái (UAV) là một tiến bộ kỹ thuật xuất hiện khoảng nửa thế kỷ trở lại đây, nó được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực quốc phòng, lĩnh vực kinh tế quốc dân trên thế giới cũng như ở nước ta và đã thu được nhiều kết quả đáng kể nhờ những ưu điểm của nó. Bài báo nghiên cứu các ảnh hưởng đến độ chính xác của đo ảnh UAV như: ảnh hưởng của độ cao bay chụp; ảnh hưởng của tham số máy chụp ảnh; ảnh hưởng của độ phủ chụp ảnh; ảnh hưởng của phần mềm và thuật toán ứng dụng khi xử lý ảnh UAV; ảnh hưởng của mật độ và sự phân bố điểm kiểm tra mặt đất; ảnh hưởng của đặc điểm địa hình khu đo. Kết quả bài báo đã phân tích ảnh hưởng các yếu tố trên và đề ra giải pháp thích hợp nhằm nâng cao độ chính xác và tính kinh tế khi ứng dụng UAV trong công tác đo vẽ bản đồ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-14
Chuyên mục
Bài viết