Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí sẽ là một nguồn thông tin có giá trị cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo trong công việc của mình. Các đồng nghiệp đang công tác hoặc quan tâm tới các lĩnh vực tài nguyên và môi trường như giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn,…đều có thể coi đây là một diễn đàn hữu ích để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức thông qua những chuyên mục của tạp chí. Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể sử dụng tạp chí như một nguồn thông tin để trau dồi thêm và cập nhật những kiến thức, định hướng cho các nghiên cứu của mình.

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường ra đời nhằm mục đích:

  • Phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường;
  • Phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ, cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
  • Tư vấn, cung cấp thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đào tạo ngành, nghề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học;
  • Thông tin các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ của nhà trường;

Tạp chí xuất bản 3 tháng/kỳ Tiếng Việt và 1 số Tiếng Anh/năm.

 

ĐT: 024.3764 5798;

E-mail: tapchikhtnmt@hunre.edu.vn