NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY IN 3D CHOCOLATE

  • Nguyễn Trần Phong
  • Võ Phúc Việt
  • Lê Duy Trọng
  • Nguyễn Huy Hoàng
  • Phạm Văn Toàn
  • Nguyễn Hữu Thọ
Từ khóa: Công nghệ in 3D, máy in 3D, chocolate, thực phẩm

Tóm tắt

Công nghiệp in 3D là một xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0 và là xu thế của tương lai, dần thay thế việc chế tạo các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp chỉ bằng vài thao tác nhỏ. Trong vài năm gần đây, ứng dụng công nghệ in 3D trong thực phẩm đang thu hút rất
nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực. Ở Việt Nam, lĩnh vực này chưa được tiếp cận nhiều. Do đó, nghiên cứu này ứng dụng các nền tảng của máy in 3D cho vật liệu nhựa PLA và ABS để xây dựng mô hình máy in 3D cho thực phẩm chocolate. Bài báo này đề xuất kết cấu cơ khí và điều khiển cho máy in 3D chocolate phục vụ lĩnh vực ăn uống và trang trí. Các kết quả được trình bày có trình tự từ việc tóm tắt quá trình hình thành ý tưởng, tính toán và thiết kế, chế tạo, lắp ráp và chạy mẫu thử nghiệm. Các kết quả về mẫu in chocolate cho thấy máy được thiết kế có khả năng đáp ứng việc in mẫu thỏa mãn hình dạng của mô hình thiết kế CAD.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-29
Chuyên mục
Bài viết