QUAN HỆ VIỆT - MỸ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

  • Nguyễn Thừa Hỷ

Abstract

Những tiếp xúc đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ chỉ xảy ra vào năm 1787, cuối thế kỷ XVIII. Tuy nhiên, cũng có thể nói là quan hệ Việt - Mỹ là mối bang giao sớm nhất giữa hai quốc gia, khi chúng ta biết rằng Hoa Kỳ chỉ mới chính thức được thành lập trước đó khoảng một thập kỷ (1776).
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Document-Corrigendum to Historical Sources