THÁI ĐỘ CỦA NHẬT BÁO SÀI GÒN ĐƯƠNG THỜI VỀ SỰ KIỆN HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU

  • Dương Kiều Linh
  • Bế Thị Thắm

Abstract

Bài viết phân tích thái độ chính trị của báo chí Sài Gòn trước một sự kiện lịch sử cách đây 50 năm để nhận thức rõ hơn các mối quan hệ xã hội và có những bài học lịch sử giá trị cho hôm nay và mai sau.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations