VẤN ĐỀ "TOÀN VẸN LÃNH THỔ" CỦA LIÊN BANG MALAYSIA GIAI ĐOẠN SAU ĐỘC LẬP (1957-1963)

  • Phan Văn Rân
  • Trịnh Thị Hoa

Abstract

Bài viết cho thấy, mục tiêu "toàn vẹn lãnh thổ" của chính quyền Malaya về cơ bản đã thành công. Liên bang Malaysia được thành lập với cơ cấu tổ chức hành chính 14 bang thống nhất. Các bang này đa dạng về các dân tộc. sắc tộc, không thuần nhất về thể chế chính trị và khác biệt sâu sắc về trình độ kinh tế - xã hội. Đây vừa là thuận lợi và cũng vừa là thách thức đối với chính quyền Liên bang Maylaysia trong sự nghiệp củng cố nền độc lập dân tộc.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations