TRIỀU NGUYỄN THỰC THI CHỦ QUYỀN Ở QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA VÀO THẾ KỶ XIX

  • Đỗ Bang

Abstract

Căn cứ vào các tài liệu chính thống của triều Nguyễn đã dẫn cho biết: Các triều đại trước triều Nguyễn và dưới triều Nguyễn đều có dựng bia để khẳng định chủ quyền tại Hoàng Sa, lập đền thờ - một tập quán rất đặc trưng của người Việt mang tính "thiêng liêng về chủ quyền lãnh thổ", lập đồn binh, lập trạm thu thuế và trồng cây lấy giống từ đất liền... Cũng theo mô tả của các tài liệu, thì Hoàng Sa và Trường Sa không phải là đảo Lý Sơn như sự cố tình biện giải không thực tế của một số nhà sử học Trung Quốc gần đây.
điểm /   đánh giá
Published
2015-10-10
Section
Informations